ENGLISH РУССКИЙ POLSKY
Marevita – investment project for sale in Lustica, Montenegro. Маревита инвестиционный проект на Луштице, Черногория

Горы, море, солнце, теплые добрососедские отношения... «MAREVITA» - это место для избранных, своеобразная альтернатива современному обществу с интенсивным ритмом жизни, агрессией и стрессом.

Mountains, sea, sun, warm neighborly relations… «MAREVITA is a place for the elite, an alternative to modern society with its busy pace of life, aggression and stress.

Góry, morze, słońce, ciepłe stosunki sąsiedzkie… „MAREVITA” – to miejsce dla wybranych, swojego rodzaju alternatywa dla współczesnego społeczeństwa z intensywnym rytmem życia, agresją i stresem

Enter

Стиль, комфорт и высокое качество жизни.

Style, comfort and high quality of life.

Styl, komfort i wysoka jakość życia.

В вашем распоряжении природные красоты и исторические богатства, мягкий средиземноморский климат. Здесь всё интуитивно понятно, а местными жителями создана уютная, доброжелательная атмосфера.
Beauty of nature, historic treasures ofthe neighboring territories and the mild Mediterranean climate are all for you. Everything here is intuitively clear, and the locals create cozy and friendly atmosphere.
Do waszej dyspozycji piękno przyrody i bogactwa historyczne, delikatny klimat śródziemnomorski. Tutaj wszystko jest intuicyjnie zrozumiałe, a mieszkańcom stworzono przytulną, życzliwą atmosferę
Продуманная концепция жизни в комфортабельном современном доме, объединяет в себе все качества, необходимые для спокойной и уединенной жизни в одном из самых удивительных и экологически чистых районов Черногории.
A robust concept of life in a comfortable modern house includes everything you need for a peaceful and solitary life in one of the most amazing and ecologically clean areas of Montenegro.
Przemyślana koncepcja życia w komfortowym, nowoczesnym domu, łączy w sobie wszystkie warunki niezbędne do spokojnego i odosobnionego życia w jednym z najbardziej zadziwiających i ekologicznie czystych rejonów Czarnogóry.
Это место где действует принцип равенства, но равенства избранных, равенства успешных, уверенных и знающих суть внешнего мира. Это место, где главенствует гармония между природой, искусством и современными технологиями. Это место, где можно вести дела, быть активным, деятельным и при этом ощущать себя частью Вселенной, созерцать, размышлять, получать эстетическое наслаждение от существования.
Here we have the principle of equality – equality of privileged, successful and confident people who know the essence of the outside world. It is the place where there is harmony of nature, art and modern technology. Here, you can conduct business, be active, dynamic, and still feel part of the Universe, contemplate, meditate, and enjoy the very existence.
To miejsce gdzie obowiązuje zasada równości, ale równości wybranych, równości ludzi sukcesu, pewnych i znających istotę spokoju wewnętrznego. To miejsce, gdzie panuje harmonia pomiędzy przyrodą, sztuką i współczesnymi technologiami. To miejsce, gdzie można prowadzić sprawy, być aktywnym, działać i przy tym uważać się za część Wszechświata, kontemplować, rozmyślać, doznawać estetycznej przyjemności z istnienia.

На участке в 21865 м2 будут построены 19 вилл, 3 таунхауса и гостиничный комплекс

19 villas, 3 townhouses and a hotel complex are to be built on the land plot of 21,865 m2

Na działce o powierzchni 21.865 m2 zostanie pobudowane 19 willi, 3 domy miejskie i kompleks hotelowy.

Мы воспользовались особенностями ландшафта для того, чтобы воплотить в архитектуре ощущение гармонии с природой. В результате мы получили нестандартное решение по планировке поселка.

We took advantage of the terrain features to implement a feeling of harmony with nature in the architecture. In the result, we have got a nonstandard solution of the village layout.

Posłużyliśmy się cechami krajobrazu dla tego, aby wywołać w architekturze wrażenie harmonii z przyrodą. W rezultacie otrzymaliśmy niestandardowe rozwiązanie dotyczące planowania osiedla.

еще...
more...
wciąż...

Пространственная композиция позволяет объединить в отдельные группы от 4 до 7 участков. Что дает возможность минимизации потенциальных инвестиционных рисков путем выделения до 5 фаз в реализации проекта. При этом принципиально определена низкая плотность застройки, что позволит владеть достаточно большими участками земли.

The layout of plots allows us to combine 4 to 7 of them into groups. And, this makes it possible to minimize potential investment risks by dividing implementation of the project into up to 5 phases. We also took a principle decision to conduct low-density residential development, which allows the residents to own quite large land plots.

Przestrzenna kompozycja pozwala połączyć w oddzielne grupy od 4 do 7 posesji. Daje to możliwość minimalizacji potencjalnego ryzyka inwestycyjnego drogą wydzielenia do 5 faz realizacji projektu. Przy tym określna odgórnie mała gęstość zabudowy, pozwoli dysponować wystarczająco dużymi działkami ziemi.

Профессиональное использование особенностей рельефа позволяет каждому жителю насладиться неповторимыми панорамными видами на самый большой в Южной Европе фьорд и живописные горы.

Professional use of the topography allows each resident to enjoy unique panoramic views of the largest fjord in southern Europe and the picturesque mountains.

Profesjonalne wykorzystanie cech terenu pozwala każdemu z mieszkańców cieszyć się niepowtarzalnymi widokami na największy w południowej Europie fiord i malownicze góry.

еще...
more...
wciąż...

Местоположение

Location

POŁOŻENIE

Новый жилой комплекс закрытого типа «MAREVITA» расположен на уникальном по красоте и многообразию ландшафта живописном берегу полуострова Луштица в Боко-Которском заливе Адриатического моря.

The MAREVITA new residential complex is situated on the coast of the Lustica peninsula, which is famous of its unique beauty and picturesque landscape, in the Bay of Kotor of the Adriatic Sea.

Nowy kompleks mieszkalny zamkniętego typu „MAREVITA” rozciąga się na tle unikalnego pod względem piękna oraz różnorodności krajobrazu brzegu Półwyspu Lustica w Zatoce Kotorskiej Morza Adriatyckiego.

Отличная транспортная доступность

Excellent Transport Accessibility

DOSKONAŁA DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU

Место расположения сочетает в себе отличную транспортную доступность. Помимо близлежащего города Тиват и одноименного аэропорта, в 15 минутах езды находится старинный город Котор, а в получасе город Будва.

The plot has excellent transport accessibility. In the neighborhood, there are Tivat Town and the Airport of Tivat. Within 15-minute drive, there is the old town of Kotor, and within half-hour drive, there is Budva Town.

Miejsce położenia charakteryzuje się doskonała dostępnością transportową. Oprócz najbliższego miasta Tivat i jednocześnie lotniska, 15 minut jazdy stąd znajduje się miasto Kotor, a 30 minut miasto Budva.

В относительной близости расположены многочисленные развлекательные центры и рестораны, променады и бульвары, яхтенные марины, отделения связи и филиалы банков, детский сад, школа, работают станция скорой медицинской помощи и медицинский центр.

In the relative proximity, there are numerous entertainment centers and restaurants, boardwalks and boulevards, yacht marinas, post and bank offices, a kindergarten, a school, an ambulance station and the medical center.

W bezpośredniej bliskości znajdują się liczne centra rozrywki i restauracje, promenady i bulwary, mariny jachtowe, oddziały łączności i filie banków, przedszkole, szkoła, pogotowie ratunkowe i centrum medyczne.

Ваш дом будет находиться в жилом поселке на первой линии, а кроме своего пляжа, в радиусе 15 минут на автомобиле доступны еще десяток роскошных пляжей.

Your house will be in a residential village first line from the sea. In addition to your private beach, you can relax on one of the other luxurious beaches located within 15-minut drive from you.

Wasz dom będzie znajdował się w osiedlu mieszkaniowym w pierwszej linii, a oprócz własnej plaży, w odległości 15 minut jazdy samochodem dostępnych będzie jeszcze dziesiątka pięknych plaż.

Инвестиционная привлекательность

Investment Attractiveness

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

В непосредственной близости от проекта «MAREVITA» реализуются крупнейшие инвестиционные проекты: Lustica Bay от Orascom, комплекс на мысе Арза от Tradeunique, гольф-курорт в западной части полуострова компании Limon Investments Montenegro, проект в Кумборе от Azmont, Porto Montenegro в Тивате и другие. Все эти проекты изначально подразумевают максимально высокий уровень «рекреационного девелопмента». Воплощение планов создаст особые условия для жизни.

In close proximity of the MAREVITA project, the largest investment projects are being implemented – the Luštica Bay by Orascom, the Cape Arza Complex by Tradeunique, a golf resort on the western side of the peninsula by Limon Investments Montenegro, etc. All these projects initially involve the highest level of “recreational development”. Implementation of these plans will create a unique environment for life.

Nieopodal projektu „MAREVITA” realizowane są większe projekty inwestycyjne: Lustica Bay firmy Orascom, kompleks na Półwyspie Arza firmy Tradeunique, pole golfowe w zachodniej części półwyspu firmy Limon Investments Montenegro, projekt w Kumborze firmy Azmont, Porto Montenegro w Tivacie i inne. Wszystkie te projekty odgórnie prezentują maksymalnie wysoko poziom „rekreacyjnego dewelopmentu”. Ucieleśnienie planów stworzenia specjalnych warunków do życia.

Качественный активный отдых

Quality Active Rest

AKTYWNY WYPOCZYNEK WYSOKIEJ JAKOŚCI

Каждый житель поселка «Marevita» может позволить себе качественный активный отдых и массу сезонных развлечений круглый год. Монтенегро предлагает своим гостям: яхтинг, дайвинг, кайтсерфинг, треккинг, альпинизм, параглайдинг, рафтинг, рыбалку, охоту и многое другое. Зимой Черногория принадлежит любителям горных лыж и сноуборда. Есть развлечения и для жителей, уставших от спорта: многочисленные экскурсии, культурные, музыкальные и танцевальные фестивали проходят в любое время года.

Every resident of Marevita village can have quality active rest and a lot of seasonal entertainment all year round. Montenegro provides its visitors with sailing, diving, kite surfing, trekking, mountaineering, paragliding, rafting, fishing, hunting and much more. In winter, Montenegro belongs to those adoring skiing and snowboarding. There are entertainments for the residents who are tired of sports: various excursions, cultural, music and dance festivals, which are held any time of year.

Każdy mieszkaniec osiedla „MAREVITA” może pozwolić sobie na wysokiej jakości aktywny wypoczynek oraz masę rozrywej sezonowych przez okrągły rok. Montenegro proponuje swoim gościom: jachty, nurkowanie, kit surfing, trekking, alpinizm, paragliding, rafting, wędkarstwo, polowanie i wiele innych. Zimą Czarnogóra należy do wielbicieli nart i snowboardu. Są też rozrywki dla mieszkańców zmęczonych sportem: liczne wycieczki, kulturalne, muzyczne i taneczne festiwale odbywające się o dowolnej porze roku.

Собственная обширная обслуживающая инфраструктура

Extensive Servicing Infrastructure

WŁASNA OBSZERNA INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

В жилом комплексе предусмотрена собственная обширная инфраструктура, которая включает в себя, минимаркет, кафе, бары, ресторан, детский центр с открытой игровой площадкой, спа-центр и боулинг, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс и комплекс бытовых услуг, общая зона отдыха с мини площадью и фонтаном, открытые гостевые стоянки.

The complex will have extensive infrastructure, which includes a mini -market, a cafe, bars, a restaurant, a children's center with an outdoor play area, a spa center with bowling, a swimming pool, a fitness center and a center for household services, common recreation area with a small square and a fountain, as well as open guest parking.

W kompleksie mieszkalnym przewidziano własną obszerną infrastrukturę usługową, w skład której wchodzi: minimarket, kawiarnia, bary, restauracja, centrum zabaw dla dzieci z otwartym placem zabaw, centrum spa, kręgielnia, basen, kompleks sportowo-uzdrowiskowy i kompleks codziennych usług, wspólna strefa odpoczynku z mini placem i fontanną, otwarte gościnne parkingi.

Наряду со спортом и отдыхом, здесь возможна полноценная деловая жизнь. Конгресс-зал отеля, а так же залы для деловых встреч и переговоров к вашим услугам.

Along with sports and leisure activities, you can lead a full business life. The Congress Hall of the Hotel, as well as rooms for business meetings and negotiations, are at your disposal.

Na równi ze sportem i odpoczynkiem, możliwe jest tutaj pełnowartościowe życie zawodowe. Sala kongresowa, a także pomieszczenia do spotkań służbowych oraz rozmów pozostają do waszej dyspozycji.

Собственная благоустроенная прибрежная полоса и пляж

Private Landscaped Coastal Strip and Beach

WŁASNA DOBRZE UTRZYMANA STREFA BRZEGOWA I PLAŻA

С учетом расположения комплекса на первой линии непосредственно у воды, мы планируем благоустроить пляж и прибрежную полосу - построить пирс, причал для лодок и обеспечить все условия для того, чтобы жители нашего поселка могли позволить себе полноценный отдых на воде.

Based on the fact that the complex is near the water, we plan to landscape a beach and a coastal strip: to build a pier and a boat dock, and to provide the residents of our village with all necessary for good rest on the water.

Uwzględniając położenie kompleksu w pierwszej linii brzegowej bezpośrednio nad wodą, planuje zagospodarować plaże i strefę przybrzeżną – pobudować molo, przystań dla łódek i zapewnić wszystkie warunki dla tego, żeby mieszkańcy naszego osiedla mogli pozwolić sobie na pełnowartościowy wypoczynek nad wodą.

Инженерные сети

Utility Networks

SIECI INŻYNIERYJNE

В поселке будут проложены внутренние инженерные сети электро-, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, дождевой канализации, налажено полное наружное освещение. Будет работать комплексная сеть беспроводного высокоскоростного интернета, телефонизации и цифрового телевидения, видеонаблюдения и охраны.

Internal engineering networks will be built in the village including water supply and electricity networks, domestic sewage and rain drain systems, and complete outdoor lighting. A comprehensive network of wireless high-speed Internet, telephone and digital television, video surveillance and security will operate as well.

Na terenie osiedla będą położone wewnętrzne sieci inżynieryjne – elektryczne, wodne i wodnokanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, instalacje oświetleniowe. Pracować będzie kompleksowa sieć internetu bezprzewodowego, telefonii i cyfrowej telewizji, wideo monitoringu i ochrony.

Внешнее транспортное обеспечение предусмотрено от существующих улично-дорожных сетей. Подъезд к посёлку полностью асфальтирован.

External transportation is provided by the existing urban road networks. Entrance to the village is completely asphalted.

Możliwość wewnętrznego transportu przewidziano od istniejących sieci uliczno-drogowych. Podjazd do osiedla w całości asfaltowy.

Автономность

Autonomy

AUTONOMIA

На случай отключения электричества в центральной сети, предусмотрена автоматизированная дизельная электростанция. Запланировано использование альтернативных источников энергии (солнечные батареи, нагрев воды и отопление, ветрогенераторы).

In case of power cuts in the central network, you will have an automated diesel power station. We also planned to use alternative energy sources (solar panels, water heating and heating system, wind turbines).

W przypadku odłączenia elektryczności w centralnej sieci, przewidziano zautomatyzowaną dieslową elektro-stację. Zaplanowano wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (baterie słoneczne, nagrzewanie wody i ogrzewanie, wiatro-generatory).

Системы «умный дом», управления и диспетчеризации

“Smart home”, Control and Building Automation Systems

SYSTEMY „INTELIGENTNY DOM”, ZARZĄDZANIA I STEROWANIA

Каждая вилла оборудована системой «умный дом», а исправную работу всех коммуникаций, включая систему «умный дом», в реальном времени будет контролировать современная центральная система управления и диспетчеризации.

Each villa is equipped with a “smart home” system. Correct operation of utility systems, including the “smart home” one, will be monitored by a modern central control and building automation system in real time.

Nieodłączną częścią „klubowego serwisu” jest własna służba serwisu i eksploatacji. Zapewnienie wysokiego poziomu komfortu i otrzymanie dodatkowego zysku – to cele jej istnienia. Proponowana sfera dla prowadzenia działalności – prywatna zabudowa mieszkaniowa (fazy 1-4 projektu) z potencjalnym rozszerzeniem na przylegające tereny. Przy czym praca możliwa jest samodzielnie, ale także jako część służby eksploatacji kompleksu hotelowego (faza 5 projektu).

Собственная служба сервиса и эксплуатации

Our Own Customer and Operation Service

WŁASNA SŁUŻBA SERWISU I EKSPOLOATACJI

Неотъемлемой частью «клубного сервиса» является собственная служба сервиса и эксплуатации. Обеспечение высокого уровня комфорта и получение дополнительной прибыли – вот цели ее существования. Предполагаемая территория для осуществления деятельности – частная жилая застройка (фазы 1-4 проекта) с потенциальным покрытием прилегающих территорий. При этом возможна работа как отдельно, так и в составе службы эксплуатации отельного комплекса (фаза 5 проекта).

An integral part of the “Club Service” is our own customer and operation service. The purpose of this service is to ensure high level of comfort and gain some extra profit. The estimated area of operation includes private housing estate (phases 1-4 of the project) with possibility to cover surrounding areas. Operation of the service is possible both as a separate unit and as a part of the operation service of the hotel complex (Phase 5 of the project).

Nieodłączną częścią „klubowego serwisu” jest własna służba serwisu i eksploatacji. Zapewnienie wysokiego poziomu komfortu i otrzymanie dodatkowego zysku – to cele jej istnienia. Proponowana sfera dla prowadzenia działalności – prywatna zabudowa mieszkaniowa (fazy 1-4 projektu) z potencjalnym rozszerzeniem na przylegające tereny. Przy czym praca możliwa jest samodzielnie, ale także jako część służby eksploatacji kompleksu hotelowego (faza 5 projektu).

1
сохранены основные черты и идеи характерные традиционным средиземноморским принципам жилого строительства.
main features and ideas typical for traditional Mediterranean residential construction are maintained.
Zachowane zostały cechy i idee charakterystyczne dla tradycyjnych śródziemnomorskich zasad budownictwa mieszkaniowego.
2
достигнуто единство «модернового» и традиционного архитектурных стилей, и как результат, визуальная гармония дополнена комфортом и функциональностью, что соответствует современным требованиям.
unity of «modern» and traditional architectural styles is achieved, and as a result, visual harmony is complemented with comfort and functionality that meets modern requirements.
Osiągnięto połączenie wyjątkowość nowoczesnego i tradycyjnego stylu architektonicznego, czego rezultatem jest wizualna harmonia uzupełniona komfortem i funkcjonalnością, co odpowiada współczesnym potrzebom.
3
объекты имеют свои уникальные отличительные черты и функциональные решения, и как следствие собственный имидж и узнаваемость.
objects have their own unique features and functional solutions, and as a result their own image and recognizability.
Obiekty mają swoje unikalne cechy i funkcjonalne rozwiązania, a co za tym idzie swój image oraz rozpoznawalność
4
путем нетривиальных для данной местности решений, удалось избежать массивных структур и высокой плотности застройки с одной стороны, а при этом достичь дополнительной энергетической эффективности жилых домов, с другой.
using solutions uncommon for this area, we managed to avoid massive structures and high-density residential development, thus to achieve additional energy efficiency of houses.
Poprzez niebanalne dla danej miejscowości rozwiązania, udało się uciec od masowych struktur i gęstej zabudowy z jednej strony, a przy tym osiągnąć dodatkową efektywność energetyczną domów mieszkalnych, z drugiej.
5
идеи традиционной архитектуры (сужение и поворот фронтов, ориентация объекта исходя из функциональной необходимости) позволяют наслаждаться панорамным видом и сохранить необходимую каждому приватность.
ideas of traditional architecture(narrowing and rotation of fronts, orientation of an object on the basis of functional necessity) allow residents to enjoy panoramic view and maintain high level of privacy of every person.
Idee tradycyjnej architektury (zwężenie i obrót frontów, orientacja obiektu wynikająca z funkcjonalnej konieczności) pozwalają cieszyć się panoramicznym widokiem i zachować niezbędną dla każdego prywatność.
6
в виллах запроектированы две или три спальни, гостиная, ванные комнаты и кухни люкс-класса, сауна. К дому примыкают просторные террасы с бассейном. По желанию заказчика отдельное помещение может быть оборудовано как спа, кабинет, домашний кинотеатр, бильярдная, винный погребок, тренажерный зал, прачечная, мастерская.
villas are designed with two or three bedrooms, a living room, bathrooms, a luxury kitchen and a sauna. Spacious terraces with a swimming pool are near each house. Upon customer’s request, separate room can be equipped as a spa, a office, a home theater, a billiard room, a wine cellar, an exercise room, a laundry room, or a workshop.
W willach zaprojektowano dwie lub trzy sypialnie, salon, łazienki i kuchnie klasy lux, sauny. Do domu przylegają przestronne tarasy z basenem. Na życzenie zamawiającego, oddzielne pomieszczenie może być wykorzystane jako spa, gabinet, kino domowe, sala bilardowa, winiarnia, sala treningowa, pralnia lub pracownia.
7
в каждом жилом доме удалось достичь принципа функционального объединения пространств (внутренние помещения – под навесом – открытое небо), что позволяет при желании максимально погрузиться в окружающее природное великолепие.
in each house, we managed to apply the principle of functional combination of spaces (interior rooms – roofed premises – open sky spaces), which allows you to maximally dive into the surrounding splendor of nature.
W każdym domu mieszkalnym można dostrzec zasady funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni (wewnętrzne pomieszczenia – antresole – otwarte niebo), co pozwala maksymalnie cieszyć się z piękna otaczającej przyrody.
8
в домах запроектированы высокие потолки и просторные террасы, а каждая жилая комната имеет панорамное остекление.
houses are designed with high ceilings and spacious terraces, and every living room has panoramic windows.
W domach zaprojektowano wysokie sufity i przestronne tarasy, a każdy pokój mieszkalny posiada okna panoramiczne.

Скачать детальную информацию по инвестиционному проекту

Download detailed information on the investment project

Pobrać szczegółową informację dotyczącą projektu inwestycyjnego

Контакты

CONTACTS

KONTAKTY

Jovana Tomasevica G9, 85000, Bar

Montenegro

 

Tel: + 382 69 326 092

e-mail: info@marevita.me

e-mail: alphacomn@gmail.com

next